Finansal hizmetler güven endeksi temmuzda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ait Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İtimat Endeksi açıklandı. Finansal dalda faaliyet gösteren 155 kuruluşun karşılıklarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına nazaran, endeks haziranda 3,8 puan artarak 171,8 düzeyine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi artış istikametinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış istikametinde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda iş durumunda güzelleşme olduğu ve son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu tarafındaki değerlendirmeler bir evvelki aya kıyasla güçlendi. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı tarafındaki beklentiler ise zayıflamaya devam etti.

İstihdama ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir evvelki periyoda kıyasla zayıfladı.

Karlılığa ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir evvelki periyoda kıyasla güçlendi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak, son üç ayda düzgünleşme olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda düzgünleşme olacağı istikametindeki beklentiler bir evvelki periyoda nazaran zayıfladı.

Temmuz ayında, NACE Rev.2 kesim sınıflamasına nazaran “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” kesiminde itimat endeksleri alt kesimler prestijiyle değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” dalında 4,3 puan artarken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” bölümlerinde sırasıyla 6,1 ve 1,5 puanlık azalış kaydetti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir