Opera ve Bale sınavına yargı tokadı

Bir imtihan skandalı da Devlet Opera ve Balesi’nde ortaya çıktı. Yönetim Mahkemesi, kazanacakların listesinin evvelce hazırlandığı teziyle açılan davada, sanatçı alım imtihanını adapsız diyerek oybirliğiyle iptal etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Kontratlı Sanatçı Alımı İmtihanı kurum yöneticileri tarafından yapılan usulsüzlükler nedeniyle mahkeme kararı ile iptal edildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde yıllarca solistlik ve başdansçılık yapan Melek Özde Serter, 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen imtihanda başarısız bulundu.

Serter, yapılan imtihanın puanlamasının adayların imtihan başarısına nazaran değil, evvelce Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yöneticileri tarafından belirlendiği teziyle mevzuyu mahkemeye taşıdı.

Ankara 5. Yönetim Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Uyuşmazlık konusu imtihanda; imtihan komitesince, bale sanatkarı olan adayların performanslarının hangi kriterler göz önüne alınarak değerlendirileceğine ve bu kıymetlendirme kriterlerinin her bir kriteri için adaylara kaç puan takdir edileceğine yönelik rastgele bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Dijital ortamda kayıt altına alınan imtihanda, davalı idarece bale sanatkarı olan adayların performanslarının değerlendirilebilmesi için 13 şahıstan oluşan kıymetlendirme komitesi ve bu kurula danışmanlık yapmak üzere 23 şahıstan oluşan müşavere komitesinin görevlendirildiği belirtilmiştir.

Sınav tutanakları incelendiğinde; tutanaklarda imtihana giren bütün adayların isimlerine ve isimlerin karşısında adaylara takdir edilen puanlara yer verilmekle yetinildiği, tutanaklarda adayların performanslarının kıymetlendirilmesine yönelik rastgele bir kıymetlendirme kriterine ve takdir edilen puanların münasebetlerine yer verilmediği anlaşılmıştır.

Bu konular birlikte değerlendirildiğinde; kelam konusu imtihanın objektif ve objektif bir biçiminde gerçekleştirilmediği sonucuna varılmıştır. Dava konusu imtihanda bu taraflardan hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu sürecin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

“ÖSYM LİDERİ BU NEDENLE VAZİFEDEN ALINDI AMA…”

Sanatçının Avukatı Aycan Mursaloğlu, “Ankara 5.İdare Mahkemesi, Kontratlı Sanatçı Alımı için yapılan yöntem ve yasaya alışılmamış imtihanın iptaline karar verilmesi istemiyle açtığımız davayı kabul etmiş, ısmarlama puanlarla gerçekleştirilen adapsız imtihan iptal edilmiştir. Adayların liyakata nazaran değil, keyfiyete nazaran tercih edildiği bu imtihan, son periyotta yapılan imtihan iptallerinde olduğu üzere, yönetime duyulan inanca gölge düşmesine ve toplumsal barışın bozulmasına sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu adaletsizliğe, yargı dur demiş ve inanç duygusu bir nebze olsun tazelenmiştir.

KPSS imtihanında yaşanan usulsüzlüklerin akabinde ÖSYM Lideri misyondan alınmasına karşın, bu imtihanda usulsüzlüklere neden olanlar hakkında rastgele bir soruşturma dahi başlatılmamıştır. Sorumlular hala vazifelerine devam etmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir