Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştiren teklif, TBMM’de kabul edildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarını uygunlaştıran kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenlemeyle sıhhat çalışanlarının ek ödemeleri artacak, tabip ve diş tabiplerinin sabit ek ödemeleri, merkezi idare bütçesinden yapılacak.

BAKAN KOCA HUSUS MADDE PAYLAŞTI

Bakan Koca “Sağlık çalışanlarının mali haklarının uygunlaştırılması maksadının yük teşkil ettiği 12 unsurluk kanun teklifi, dün ve bugünkü TBMM Genel Şurasında, sunulduğu formuyla kabul edildi. Gözümüz aydın!” açıklamasında bulundu.

Sağlıkla İlgili Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:

ÖZETLE UNSUR 1. Alanda aile hekimliği vazifesi yapan tabiplerin, kontratlı aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı.

ÖZETLE UNSUR 2. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı.

ÖZETLE HUSUS 3. Sağlık tesislerinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere, inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yasal altyapı oluşturuldu. Sıhhat çalışanlarının döner sermaye EK ÖDEME TAVANLARI ARTIRILDI. Kanunun 3. unsuru şunları içeriyor:

MADDE 3-1: Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim vazifelisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye yükseltildi.

MADDE 3-2: Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e yükseltildi.

MADDE 3-3: Döner sermaye ek ödeme tavanları başka çalışanda yüzde 150’den 225’e; bilhassa tıbbi süreçlerde, süreçler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850’ye yükseltildi.

MADDE 3-4: Sıhhat çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi idare bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı.

MADDE 3-5: Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak vilayet yahut ülke bazında tıpkı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Bu düzenlemeyle hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek.

ÖZETLE HUSUS 4. Sabit ek ödeme konusunda yapılan değişiklikten, Bakanlık takımlarında olup üniversitede uzmanlık eğitimi yahut yan kol uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak.

ÖZETLE HUSUS 5. Sıhhat Bakanlığı hastanelerinden sıhhat hizmeti almış olup pirim borcu üzere nedenlerle hastane masrafı karşılanmayanların 5 bin liranın altında olan borçları terkin edildi.

ÖZETLE UNSUR 6. Sıhhat Bakanlığından yapılan sabit ek ödemenin merkezi idare bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması üzere konular, benzeri halde üniversite hastanelerinde de gerçekleştirildi.

ÖZETLE HUSUS 7. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde olduğu üzere, İsimli Tıp Kurumunda misyon yapan çalışanın sabit ek ödemelerinin de merkezî idare bütçesinden karşılanması sağlandı.

ÖZETLE HUSUS 8. Doktor öğretim vazifelileri ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitiminde vazife alabilmeleri için gerekli olan bir yıllık takımlı olma kuralı yerine fiili hizmet müddeti geçerli oldu.

ÖZETLE HUSUS 9. Memur olarak misyona başlayanların talepleri halinde kontratlı takıma geçmeleri onaya bağlandı.

ÖZETLE UNSUR 10. Durum yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi kontratlı işçi için kontratlı durum sayısı artırıldı. (2 bin olan durum 27 bine çıkarıldı).

ÖZETLE HUSUS 11. Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitelerinde eğitici olanların kurumdan ek ödeme almaları önündeki pürüz kaldırıldı.

ÖZETLE HUSUS 12. Sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların, döner sermaye bütçesinden verilen sabit ek ödemelerinin merkezi idare bütçesinden karşılanması sağlandı.

TEŞEKKÜR: Başta tabipler olmak üzere, sıhhat çalışanlarının yıpratıcı kimi meselelerine tahlil getiren Sıhhatle İlgili Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM’ye teşekkür ediyorum.

 

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir