TBMM BAŞKANI ŞENTOP GÖÇ DALGALARININ ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN TÜM DEVLETLER BU VEBALLERİNİN SORUMLUĞUNU ÜSTLENMELİ

Azerbaycan-Pakistan üçlü Meclis Liderleri toplantısı açılış konuşmasını yapan TBMM Lideri Mustafa Şentop ” Göç dalgalarının ortaya çıkmasına neden olan, öteki ülkelerdeki insanca yaşanabilecek kuralları ortadan kaldırmaktan çekinmeyen, insanlara yalnızca çıkarlarıyla örtüştüğü sürece bedel veren tüm devletler de artık bu veballerinin sorumluğunu üstlenmeli, bedelini karşılamalı, külfetini paylaşmalıdır.” dedi.

Türkiye- Azerbaycan-Pakistan ortasında iş birliğini geliştirme maksadıyla oluşturulan üçlü Meclis Liderleri ikinci toplantısı Bakırköy’deki bir otelde gerçekleştirildi. Üçlü yapının birinci toplantısı geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da yapılmıştı. Bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Lideri Sahiba Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclisi Lideri Raca Pervez Eşref’in açılış konuşmaları ile başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri Şentop yaptığı konuşmada,” Ülkelerimiz ortasındaki bağlantılar rastgele üç ülke ortasındaki bağlantılar üzere değildir. Aramızdaki kardeşlik bağı ortak tarih, ortak kültür ve ortak din ile daima beslenerek ve güçlenerek pek az millet ve ülkenin ulaşabileceği bir düzeye ulaşmıştır.” dedi.

“TARİHİN AKIŞININ DEĞİŞMEYE BAŞLADIĞI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ.”

Şentop,” Tarihin akışının değişmeye başladığı günlerden geçiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, katliamlarla geçen 20. yüzyılın siyasi, türel ve ekonomik istikrarları bozuldu. Bu devrin istikrarsızlıklarına tahlil üretmek üzere ortaya çıkan kurumlar işlemez, fonksiyon görmez hale geldi. Memleketler arası kurumlar ve tezleri, bütün bir dünya ve insanlık için argüman ettikleri barış, taban refah ve insanca yaşama kurallarını üretemedi. İkili standartla hareket etme hastalığına düçar olan bu kurumların geçersiz çıkışları artık çok daha göze batar hale geldi. Kimi ülkelere Birleşmiş Milletler kararlarına uymadıkları için müdahale edilirken, onlarca Birleşmiş Milletler kararını tanımayan, dünya ile alay edercesine bu kararları ihlal eden ülkelere kimse sesini çıkartmadı. Bu tıp ikili standartlı yaklaşımlar memleketler arası kuruluşların ve yerlerin güvenilirliğini aşındırmış ve sonunda tüketmiştir” diye konuştu.

“BEDELİNİ KARŞILAMALI, KÜLFETİNİ PAYLAŞMALIDIR. “

Konuşmasında mülteci konusuna değinen Şentop, ” Tüm dünya derin ve hatta kronik hale gelmiş bir mülteci krizi ile karşı karşıya. Mülteci krizi fakat ve lakin bu durumun ana nedenleriyle uğraş etmekle mümkün olabilir. ve bu türlü bir uğraşın içtenlikle yürütülmesi; her bir mültecinin hayat hakkının tüm dünyadaki tüm insanların hayat hakkı kadar kıymetli olduğunun şuuruna ve inancına sahip bir medeniyetin temsilcilerinin öncülüğüyle mümkündür. Lakin bugün bu göç dalgalarının ortaya çıkmasına neden olan, öbür ülkelerdeki insanca yaşanabilecek kuralları ortadan kaldırmaktan çekinmeyen, insanlara yalnızca çıkarlarıyla örtüştüğü sürece paha veren tüm devletler de artık bu veballerinin sorumluğunu üstlenmeli, bedelini karşılamalı, külfetini paylaşmalıdır. ” dedi.

“21. YÜZYIL ‘ASYA YÜZYILI’ OLARAK ADLANDIRILIYOR”

Asya kıtasının global siyaset ve iktisatta yükselen güç olması nedeniyle 21. yüzyıl ‘Asya Yüzyılıö olarak isimlendiriliyor diyen Şentop, “Dünya’nın jeopolitik ve ekonomik yük merkezi süratle Asya’ya kayıyor. Asya kıtasının her bölgesinde etkileyici bir kalkınma ve gelişim süreci yaşanıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının ayrılmaz bir kesimi olan Türkiye de kendi içinde ve büyük Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun bir formda ‘Yeniden Asyaö inisiyatifi ile Asya yüzyılını karşılıyor. Bu teşebbüsle, Türkiye mevcut siyasi ve ekonomik kurumsal taahhütlerini dikkate alarak, Asya genelinde ortaya çıkan çok taraflı dinamizmden daha düzgün ve verimli biçimde yararlanmayı ve buna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye olarak Asya’ya yalnızca siyaset ve güvenlik eksenli bir zaviyeden bakmıyoruz.” tabirlerini kullandı.

“MODERN İPEK YOLU’NUN CANLANDIRILMASI BÖLGELERİMİZİN REFAHI VE KALKINMASINA ÖNEMLİ İVME KAZANDIRACAKTIR”

Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü, ” Ekonomik, kültürel ve toplumsal bağları güçlendirilmesine de olağanüstü ehemmiyet gösteriyoruz. Elbet, Çağdaş İpek Yolu’nun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına önemli ivme kazandıracaktır. Bu meyanda yürüttüğümüz Orta Kordior Teşebbüsü ile yaptığımız ulaşım ve güç iletim sınırı yatırımları ile bu teşebbüste önemli bir rol oynuyoruz. “

“TÜRKİYE, DOST VE KARDEŞLERİNİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR. “

Şentop” Türkiye, bölgelerimizde güvenlik ve istikrarın tesisine gereksinim duyulan her hadisede dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Azerbaycan ve Pakistan ile el ele, omuz omuza beraberce hareket edecektir. Bu vesileyle Azerbaycan ve Pakistan’ın -geçtiğimiz hafta 6’ncı yıldönümünü geride bıraktığımız 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardındaki FETÖ terör örgütüyle uğraşa verdikleri dayanak için teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı ve Pakistanlı kardeşlerimizin Kıbrıs Türklerine dayanaklarının ve KKTC’yle parlamentolar ortası temasların artarak devam edeceğine inanıyorum”dedi.

İlk toplantı sonunda yayınlanan Bakü Deklerasyonu ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bugünkü toplantı sonrasında da İstanbul Beyannamesi’nin yayınlanması planlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Yeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir