TBMM tatile girmeden önce torba teklifteki son dakika önergeleri ile değişiklikler yapıldı

TBMM evvelki gece “torba teklifi” kabul ederek, tatile girdi. Torba teklifin görüşmeleri sırasında önergeler ile değişiklikler ve eklemeler yapıldı.

İktidarın “varlık barışı” olarak nitelendirdiği düzenlemede 30 Haziran’da sona eren müddet 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı. Böylelikle seçim öncesinde iktisada yeni kaynak için kapı açılmış oldu. Buna nazaran gerçek yahut hükmî bireylerce, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sarmaye piyasası araçları 31 Mart 2023’e kadar banka yahut aracı kurumlara bildirilip, transfer edilebilecek. Bu varlıklar yurtdışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme koşulu aranmayacak. Bu varlıklar sermaye avanslarının karşılanmasında da kullanılabilecek.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan lakin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Mart 2023’e kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek. Yurtdışından getirilen ya da yurtiçinde kayıtta olmayan varlıklar, bildirimi yapıldıktan sonra deftere kaydedilecek. Bilanço hesabına nazaran defter tutan mükellefler özel fon hesabı açacak. Bu fon iki yıl boyunca işletmeden çekilemeyecek, diğer bir gayeyle kullanılamayacak. İşletmenin tasfiyesi halinde vergilendirilmeyecek. Yurtiçinde olup da kayıtta bulunmayan taşınmazların tapu süreçlerinde harç alınmayacak.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklar üzerinden 30 Eylül 2022’ye kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim ile 31 Aralık 2022 ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında tahsil ettikleri vergiyi beyan edip ödeyecekler. Bildirilerin varlıkların en az bir yıl mühletle bankada tutulması halinde ise vergi oranı yüzde 0 olacak.

ÜÇ AY KURALI KONDU

Vergi dairesine ödenen vergi, iade edilecek. Bildirilen yahut beyan edilen varlıklara isabet eden fiyatlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak. Bildirilen varlıklar üç ay içinde Türkiye’ye getirilmezse bu haklardan yararlanılamayacak.

TOKİ BAŞKANI’NA GÖSTERGE ARTIŞI

Teklifte TOKİ Başkanı’nın ek göstergesi 7 bin olarak düzenlenmişti. Genel heyette verilen önerge ile TOKİ Başkanı’nın ek göstergesi 7 bin 600’e çıkarıldı. Tekrar teklifte emniyet hizmetleri sınıfında teftiş şurası lideri, polis akademisi lideri ve emniyet genel müdür yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir emniyet müdürlerinin ek göstergesi 4 bin 900 olarak düzenlenmişti. Önerge ile bu vazifelerde bulunanların ek göstergesi 6 bin 400’e yükseltildi. Daire liderleri ile öteki birinci sınıf emniyet müdürlerinin teklifte 4 bin 200 olan ek göstergeleri 5 bin 400’e çıkarıldı. Emniyet müdürleri, emniyet amirleri, başkomiser ile komiser yardımcısı rütbesinde olanların ek göstergelerinde de artış yapıldı. Önergenin münasebetinde, “TOKİ Lideri ile Emniyet hizmetleri sınıfına tabi çalışanın ek göstergelerinin, yürüttükleri vazifenin değer ve sorumluluk seviyesi temel alınarak tekrar belirlenmesi amaçlanmıştır” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir