Trafik sigortasına zam… Eylül’de geçerli olacak

Trafik sigortası primlerine yapılan artırım ve değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Eylül ayından itibaren geçerli olacak tarifeye nazaran, taksi, minibüs, otobüs ve kamyon üzere kümelere yüzde 10, öbür araçlara ise yüzde 20 artırım yapıldı. Ayrıyeten, yüzde 1,5 olan aylık artış oranı yüzde 4,5’e çıkarıldı…

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte şu tabirler yer aldı:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Temelleri Hakkında Yönetmeliğin 15 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında yahut tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere süreksiz olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Konsey kararına istinaden bu müddetler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya öteki önlemler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan önlem kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun sekizinci fıkrasına dayanarak Heyet kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”

ARTIŞ ORANI YÜZDE 4,5’E ÇIKARILDI

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin süreksiz 11 inci unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir evvelki ayın azami prim fiyatları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir evvelki ayın azami prim fiyatları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ek-3’te” ibaresi “Ek-3 ve Ek-3/A’da” olarak değiştirilmiş, tıpkı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve tıpkı hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım tipi bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3/A’da yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim fiyatlarını aşamaz.”

YÜZDE 20 ARTIRIM YAPILDI

“(12) 1/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç kümesi bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve alımlı araç kümelerinde %10, başka araç kümelerinde %20 eklenerek uygulanır.”

MADDE 3- Tıpkı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki formda değiştirilmiş, birebir Yönetmeliğe Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/A eklenmiş ve tıpkı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 4 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.

Odatv.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir