Yurt dışında çalışanlar için Yargıtay’dan emsal karar

Yabancı bir ülkede HES ve baraj inşaatı işinde lokomotif operatörü olarak bin 863 Euro net maaş karşılığında çalışan emekçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi’nin kapısının çaldı. Davacı personel, 19.00-07.00 saatleri ortasında haftanın 7 günü, hafta tatilleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil çalıştığını, bu çalışmaların karşılığı fiyatların ödenmediğini öne sürdü. Çalıştığı mühlet boyunca yıllık müsaadelerinin kullandırılmadığını ve karşılığı fiyatının ödenmediğini, iş mukavelesinin davalılar tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, buna karşın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım personellik alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı şirket, tezleri reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının itirazını kabul etti. Bunun üzerine davacı personel, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Şura, gurbetçi emekçilerin, alacak davaları tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Kararda şöyle denildi:

Somut uyuşmazlıkta, davalı şirketler oluşturdukları ismi iştirakin Arnavutluk maddelerine nazaran kurulup tescil edilen bir kuruluş olduğu ortadadır. Davacı ile davalı şirketler ortasında imzalanan yurtdışı iş mukavelesinde, tarafların iş bağlantısındaki hak ve yükümlüklerinin Arnavutluk mevzuatına atıf ile belirlendiği üzere 9. unsurunda de mukavele hususlarında belirtilen konularda Arnavutluk Cumhuriyetinin İş Kanununa nazaran hareket edileceğinin düzenlendiği görülmektedir.

Diğer yandan, davacı kelam konusu iş mukavelesi çerçevesinde tüm hizmet müddeti boyunca yalnızca davalıların Arnavutluk’ta bulunan işyerinde çalışmış olup, bu durumda mutad işyerinin de emekçinin işini fiilen yaptığı yer olan Arnavutluk olduğu sabittir. Tüm bu konular dikkate alındığında, taraflar ortasında MÖHUK’un 27/1. kararı çerçevesinde hukuk seçimi mutabakatı bulunduğundan ve tıpkı vakitte Arnavutluk hukukunun, mutad işyeri hukuku olduğu gözetildiğinde uyuşmazlığa bu hukukun tatbik edilmesi gereklidir. Bu durumda yapılacak iş; Mahkemece gerekirse Arnavutluk hukukunda uzman bir uzmandan de rapor alınmak suretiyle uyuşmazlığın Arnavutluk Hukukuna nazaran çözümlenmesinden ibarettir. Sonuç itibariyle; uyuşmazlıkta uygulanacak hukukun yanlış tespitiyle sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.“(İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir